Mestbehandeling

Mest-Aktiv.

 

(Box)Mest Aktiv zorgt voor een directe en verbeterde vastlegging van vooral de vluchtig stoffen in uw mest.

Hiermee wordt tevens het fermentatie proces versterkt (ipv rotting).

Resutaat: minder stank en betere gehaltes bij uitrijden.

Voordelen zijn:

 

 Meer fermentatie

 Betere stalmilieu

 Meer voedingsstoffen

 Meer dunne mest

 Minder rotting

 Minder vliegen

 Minder koekvorming

 Minder mixen

 Minder NH3 vorming

 Minder pathogene bacteriën

 

 

 

 

 

 

Dosering:

 

500 gram/GVE/week.of 1 kg. / M³ mest bij het mixen

 

 

 

(Box)Mest-Aktiv

Zorgt voor een betere biotoop in uw

Mest zodat uw bacteriën al in de

winterperiode uw mest voorbehandelen

 

Uw bodem- en mest bouwvakkers werken

24 uur per dag en 365 dagen per jaar gratis voor U.

Geef ze de kans ook aan het werk te kunnen !!!

Voor overzicht verkooppunten klik op dealer netwerk 

Klik hier voor: Lezingen Avond/middag voor uw studieclub, vereniging etc.