Wetenswaardigheden

ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN OVER PH EN KALK.

PH. Betekend pondus Hydrogenicum; hierbij worden de aanwezige H+ ionen in de bodem bepaald, de weergave hiervan geschied logaritmisch, dit betekend:

pH - 7,0 = 0

pH - 6,0 = 10 x zuurder.

PH - 5,0 = 100 x zuurder.

PH - 4,0 = 1000 x zuurder.

Hieruit kunt u lezen dat een pH van 4,8 vele malen zuurder is dan een pH van 5,9

GEVOLGEN VAN EEN TE LAGE pH:

Remming van bodemleven.

Gebrek aan P , Mg, Mo , Bo.

Overmatige opname Mn, Al, en Fe, .

GEVOLGEN VAN EEN TE HOGE pH:

Alle gebreksziekten mogelijk :

Fe, Mn, B, Cu, Zn.

De afbraak van organische stof neemt sterk toe, de humus wordt dan in versneld tempo afgebroken; vooral in zandgrond doet zich dit voor.

(Vandaar het gezegde overbekalking leidt tot rijke vaders en arme zonen.)

OPTIMALE STABIELE PH.

Een echt actief bodemleven begint pas bij een pH van 5,9; dan pas wordt in ruimere mate de stikstof bindende en nitraat vormende bacteriën actief.

Gebruik daarom een langzaam en lang werkende kalkbron : Zee-Wad kalk gem : 150 kg. /Ha./ j.

ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN OVER KLEIMINERALEN.

Humus-Aktiv Kleimineralen zijn een natuurproduct gewonnen uit groeves in Duitsland en Griekenland en worden na een bewerking gebruik voor:

Verhogen spons (CEC) capaciteit van de bodem; dit geldt met name voor zandgronden.

Verhogen natuurlijke ionen uitwisselingscapaciteit (bezettings-perecentage) van de bodem, alsook versterkt reguleren van overmaat van bepaalde voedingsstoffen denk aan bv. Kali.

Aanvoer van een dertigtal sporenelementen in de anorganische vorm welke na enige maanden gereguleerd beschikbaar komen voor de bodem en de planten.

Aanvoer van extra huisvestingsmogelijkheden voor het bodemleven. Waardoor een betere symbiose tussen bodemleven onderling en aanwezige voedingsstoffen mogelijk is.

Doe thuis eens de kalk proef:

Neem een lang limonade glas en gooi ongeveer 2 cm. van het kalk product welk u wilt beproeven onder in het glas, gooi vervolgens gewone azijn uit uw keuken in het glas, ongeveer driekwart vol ; en kijk wat er gebeurt.

Bruist het glas over, dan hebt u te maken met een hoogreactieve kalksoort, desastreus voor uw humus, ook uw humus zal uit elkaar bruizen en een veelvoud van de losgekomen voedingsstoffen welke uw gewas(en vaak op zwarte grond is er geen sprake van een gewas) kan opnemen zullen percoleren naar het grondwater.

Zeeschelpenkalk daarentegen zal langzaam reageren met het azijn en u zult gedurende enkele uren een gestage stroom van koolzuurgas H²CO³ zien vrijkomen; een passief aanwezige kalksoort in uw bodem, welk alleen zal reageren indien er sprake is van zuurontwikkeling. Bedenk dat uw bodem regelmatig in het groeiseizoen veel zuuder wordt dan azijn. ( kijk ook onder verzuring van 1 kg. Kas)

Stopt na enkele uren de ontwikkeling van de koolzuur bubbels in het glas ( de azijn is dan geneutraliseerd ), vervang dan de oude azijn door verse en u zult zien dat het proces opnieuw zal opstarten. Dit kunt u net zo lang volhouden totdat de schelpen geheel weg zijn uit uw glas !!

Laat uw bodem onderzoeken op klei—humus pakket en bodemleven.

Gebruik gem. 200 kg./ha/j grasl

Gebruik gem. 300 kg./ha/j bouwl

Klik hier voor: Lezingen Avond/middag voor uw studieclub, vereniging etc.