Dosering Zeeschelpenkalk

Zeeschelpenkalk

Is een kalksoort welke u als veehouder eenvoudig zelf met de kunstmeststrooier kunt uitrijden, bij voorkeur jaarlijks.

 

Voor een stabiele en langdurig optimale pH gebruik regelmatig zeeschelpenkalk.

 

 

 

 

Door regelmatig, bij grasland zelfs over uw graszode kleine hoeveelheden zeeschelpenkalk te strooien is er continue een goede pH buffering aanwezig in de toplaag van uw bodem.

 

 

 

 

Uw bodem verzuurt elke dag in het groeiseizoen een klein beetje en heeft derhalve ook elke dag een kleine hoeveelheid aanwezige Neutraliserende Waarde (NW) nodig om de verzuring door planten -uitscheiding, depositie en verzurende werking van organische mest en kunstmest te compenseren.

 

 

 

 

Het voorkomt onnodige teruggang in het organische stof percentage van uw bodem.

Maar zorgt wel voor betere bodembiotoop voor uw bodemleven zodat de mineralisatie

en daarmee hetN-leverend vermogen van uw bodem op een hoger peil komt te liggen.

N-leverend vermogen is vanaf 2006 des te belangrijker, daar door wetgeving de

gift van organische mest en kunstmest veelal verder beperkt wordt.

 

 

 

Zeeschelpenkalk levert tevens een 20-30 tal sporenelementen voor uw bodem,

waaronder ook niet alledaagse zoals o.a. Jodium.*

 

 

 

 

Dosering grasland         Dosering maisland  

150 kg. / 1 jaar of*                300 kg. / 1 jaar.

300 kg./ 2 jaar

 

 

Met zeeschelpenkalk een

betere ph voor minder dan u denkt.

Klik hier voor: Lezingen Avond/middag voor uw studieclub, vereniging etc.