Waarom elk jaar Kalk strooien

 

Uw bodem verzuurt in het groeiseizoen elke dag. Daarom is ook elke dag een kleine hoeveelheid neutraliserende waarde nodig om de netto verzuring tegen te gaan.

 

Netto verzuring is het netto verschil tussen zuurproductie en zuurconsumptie.

 

Veroorzaakt door:

 

1. Uw gewas(wortels) produceren elke dag in het groeiseizoen zuur, om voedingsstoffen op te lossen in de bodem, deze worden zo beschikbaar gemaakt voor de plant .

De plant produceert daarentegen ook weer basen om teveel aan zuurontwikkeling tegen te gaan.

 

2. Zuurdepositie vanuit de lucht speelt hierin ook mee.

 

3. Verzuring door mestinjectie. De NH3 in uw mest wordt in de bodem omgebouwd tot NO3 en H+, dit betekend hoe meer ammoniak in uw mest hoe zuurder de uitwerking op uw bodem. Dit speelt vooral bij basische mest, dus mest met een hoge pH. Een van de problemen is dat de Nederlandse mest niet zuur genoeg is. Gebruik daarom mestbehandeling of produceer mest met een ruime C/Nverh. >10/1.

 

4. Verzuring door kunstmest strooien, hier wordt de NH4 uit de KAS en MAS omgebouwd tot NO3 en ook weer H+,dus verzuring.

 

Deze 4 hoofdoorzaken van netto verzuring maken dat vrijwel alle bodems in Nederland langzaam aan verzuren.

 

Om dit dagelijks geproduceerde zuur te neutraliseren is in uw bodem ook dagelijks een kleine neutraliserende waarde nodig om een stabiel pH milieu te behouden.

 

Gebruik daarom een passief aanwezige kalksoort welke uw organische stof niet versneld afbreekt, en een stabiel milieu kan vormen ook voor het bodemleven.

 

Grote hoeveelheden hoog reactieve kalk, werken weliswaar snel pH verhogend, doch zijn desastreus voor uw bodemleven, de organische stof, en dus voor de daarin gebufferde voedingsstoffen. Metingen laten zien dat in bodems met dergelijke hoge pH piekende vrijgekomen voedingstoffen wel tot meer dan een 6-voud kunnen bedragen ten opzichte van de hoeveelheid welke het gewas kan opnemen.

 

U jaagt dus uw humus los, en de meeste voedingsstoffen percoleren dan naar de diepere grondlagen en zijn zo voor uw planten niet meer beschikbaar.

 

Uw kunstmest strooit u ook niet eens per 4 jaar.

Bekalk daarom jaarlijksmet kleine hoeveelhedenzeeschelpenkalk. Eenvoudig met uw eigen strooier uit te rijden.

 

Ook voor de kosten hoeft u het niet te laten, reeds vanaf € 16,90 / ha./ jaar kunt u een onderhoudsbekalking uitvoeren. (50 NW/Jr)

Reparatie bekalking a.d.v. bodemanalyse, bel voor advies 06-53326399

Klik hier voor: Lezingen Avond/middag voor uw studieclub, vereniging etc.