Verzuring van 1 kg. Kas.

Zuurproductie

1 kg KAS = - 750 gr NH44NO3 ammoniumnitraat +250 g CaCO3 “kalk”

Oplossen in water en oxideren heeft als reacties:

NH4NO3 à NH4+ + NO3

NH4+ + 3O2 à NO3- + 2H+ + H20

1 mol NH4NO3 à 2NO3 - + 2H+ + H201 mol NH4NO3 levert dus 2mol H+
750 g NH4NO3 = 750/80 = 9,375 mol· 1 kg KAS levert dus 2 × 9,375 = 18,75 mol H+
Deze hoeveelheid zuur wordt gedeeltelijk (voor ongeveer 1/4 tot 1/3) geneutraliseerd door de aanwezige “kalk” en verder voor ongeveer de helft geneutraliseerd door de plantenwortel die bij opname van de stikstof in de vorm van nitraat OH-ionen uitscheidt.
 

· Toelichting: CaCO3 neutraliseert het zuur gedeeltelijk:

2 H+ + CaCO3

H2CO3 + Ca2+

H20 + Co2 + Ca2+

1 mol CaCO3 neutraliseert dus 2 mol H+

250 g CaCO3 = 250/100 = 2,5 mol CaCO3

250 gCaCO3 neutraliseert dus: 2 × 2,5 = 5 mol H+

Oplossen van oxidatie van 1 kg KAS: NH4NO3 oxidatie levert 18,75 mol H+

CaCO3 neutraliseert hiervan 5 mol H+

· Effect van ionenopname door wortel:

Indien alle N wordt opgenomen in de vorm van NO3- dan is de totale opname van anionen groter dan de opname kationen.

Ter neutralisatie scheidt de wortel OH- ionen uit.

Bij opname van 1 mol NO3- scheidt de wortel ongeveer 0.5 mol OH- uit.

Dus bij opname van 2 mol nitraat (afkomstig van 1 mol NH4NO3) levert de wortel 1 mol OH-

Bij opname van 750 g NH4NO3 (en dat is 750/80 = 9,375 mol) levert de wortel

9,375 mol OH-.

Door voeding van de plant wordt dus ook 9,375 mol H+ geneutraliseerd.

Netto zuurproductie door oplossen en oxidatie en opname (als nitraat) van :

1 kg KAS = 18,75 – 5 – 9,375 = 4,375 mol H+

· Om een indruk te geven hoeveel zuur dit is:

400 kg KAS kan 400 × 4,375 = 1750 mol H+ leveren.

1750 mol H+ in 300.000 liter geeft een pH van 2,23. Een lokale verzuringspiek !

Bij een vochtgehalte van 20% bevat de bouwvoor van 1 ha, 10 cm 300.000 liter water.

Klik hier voor: Lezingen Avond/middag voor uw studieclub, vereniging etc.