Zeeschelpenkalkmeel

 

 

 

 

Zeeschelpenkalkmeel:

 

Volgensvele hedendaagse wetenschappers is het leven op onze planeetbegonnen in eencellige micro-organismen in de diepzeemede onder warmeomstandigheden.

 

De behoefte aan hoofdelementen en sporenelementen ( totaal een 40 tal) is hierdoor een blauwdruk / een reflectie van het toenmalige zeewater .

 

Het zeewater is in de historie van onze aarde maar weinig veranderd qua samenstelling.

 

Eencellige organismen ontwikkelden zich tot meercellige organismen,echter de behoefte aan het oorspronkelijk aanbod van elementen is altijd bewaard gebleven.

 

Gebrekverschijnselen ontstaan dan ook pas wanneer het leven zich op land voortzet, en mens plant en dier het natuurlijke aanbod vanuit het zeewater moet ontberen.

 

Zoogdieren- en ook menselijk bloed komt voorongeveer 95 % overeenkomt metde samenstelling van schoon zeewater.

Ook de mens bestaat voor meer dan 70 % uit water.

 

De schelp – in feite het geraamte van een weekdiertje is een vastlegging van de samenstelling van zeewater; in een verse organische vorm, u transporteert eigenlijk het natuurlijke aanbodterug in uw kringloop.

 

Door de scheikundige verdringing zowel in de bodemals de elektrolyten balans in levende organismen is er van een zo ingewikkeld samen-en tegen spel van deze 40 elementen sprake , dat de mens niet in staat is dit eigenhandigen op enkele onder-delen naar zijn hand te zetten althans niet langdurig, en zonder weer nieuwe antagonismen op te roepen

 

K Ca Al Zn Fe S Pb H Cr Hg……………………………………etc.

 

Zeeschelpenkalkmeel bevat deze elementen in een organisch opneembare vorm zodat bodem plant, dier en mens het benutten kunnen.

 

Anorganische elementen zijn pas opneembaar wanneer micro-organismen hieraan een aminozuur, een eiwit molecuul koppelen en zo weer organisch maken

Dit betekent dat de meeste anorganisch gevoerde / gespotenelementen wel voorhanden kunnen zijn doch nietof zeer beperkt beschikbaar zijn .

Klik hier voor: Lezingen Avond/middag voor uw studieclub, vereniging etc.