Lezingen

 

Graag verzorgen wij voor u een Lezing avond of dagdeel voor uw studieclub, fokvereniging of andere club met interesse in onze visie en in de producten welke wij voeren.

Jos_van_de_Aast.jpg

Onderdelen welke dan zeer uitgebreid aan bod komen zijn:

  • Stikstof N - kringloop op uw bedrijf.
  • De kracht van het bodemleven en hoe kan het bodemleven nu N-stikstof leveren voor uw gewas.
  • Waar zitten de Minas verliezen op uw bedrijf. Bodemvruchtbaarheid  binnen de kaders van de nieuwe mestwetgeving.
  • Zeeschelpenkalk en Humus- Aktiv kleimineralen en ...  waarom.
  • Zeoliet boxen hygiene en zin en onzin van mestbehandeling.
  • ChloroMag : Magnesium Chloride en  Chlorofyl: de zonnekracht-centrale van uw gewas.
  • Hoe te boeren met minder of zelfs geen aankoop van kunstmest N.  P. en K.  etc. etc. etc.

Ook werken we veelvuldig samen met Dirksen Management Support (DMS), waarvoor we regelmatig dag-lezingen verzorgen.

(DMS) is een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op  de duurzame melkveehouderij en heeft als hoofddoel, middels studiegroepen, het begeleiden en ondersteunen van melkveehouders bij het management van hun bedrijf.

Er zijn reeds ruim 350 melkveehouders over heel Nederland actief binnen deze studiegroepen.

Terugknop.JPG