Skal FIBL lijst

Ondertussen zijn 4 producten van AastAgro bv. toegelaten op de nieuwe SKAL / FIBL lijst voor toegestane meststoffen voor de EKO Landbouw

Het betreffen:

Calypso schelpen Meer info?: klik hier

Humus Aktiv Meer info?: klik hier

Zeofert 70 Meer info?: klik hier

Ornical Meer info?: klik hier

Dit betekend dat deze 4 door ons geimporteerde producten vrij gebruikt kunnen worden in de EKO landbouw als bemestingsstof / bodemverbeteraar.

Wij werken aan meer toelatingen !!