Optizec en Beworteling

Op het perceel van Jelle Hooisma te Langezwaag is dit jaar en vorig jaar op 38 ha. fijne Parijse wortelen verbouwd.

Op dit perceel is 300 kg. Zeofert 70 gegeven 1x in het voorjaar in 2014.

En 300 kg. Humus-Aktiv + 300 kg. Zeeschelpenkalk in 2015.

2015 gaf een totaal opbrengst van 75 ton waarvan netto 47 ton in potjes kon worden afgeleverd, terwijl 15 ton al te groot was voor deze sortering.

2014 was dit nog hoger. 2015 het 2 e jaar op rij zoveel opbrengst van hetzelfde perceel is uitzonderlijk. 

zie hier de extreme beworteling van dit perceel.

 Beworteling_Hooisma_Langezwaag.jpg