Humus-Aktiv Kleimineralen

HUMUS-AKTIV Kleimineralen worden reeds van oudsher gebruikt als bodemverbeteraar, ze worden zelfs door enkele Duitse gemeente voorgeschreven bij oa. Boomplantingen.

Kleimineralen zijn elektrisch negatief geladen en zuigen zich vol met vocht en voedingstoffen waar de plant in een later stadium in het groeiseizoen weer over kan beschikken. Zie het als een spons welke zich eerst vult en laten weer zijn inhoud kan vrijgeven Tevens worden met de Kleimineralen ook een 20 tal anorganische sporenelementen meegegeven en reguleren zij zeer sterk een over-aanbod van een bepaald element bv. Kali. 

CEC en BODEMLEVEN

 

Sinds enige tijd vindt u op uw analyseverslag van BLGG Oosterbeek2 nieuwe parameterste weten CEC capaciteit met bijbehorende bezettingsgraad en ev. Bodemlevenonderzoek.

Bentoniet_groeve_Milos.jpg

 

 

WAT KUNNEN WE ERMEE ?

 

Deze nieuwe getallen geven inzicht in de opbouw van uw bodem, klei-humus-complex, en zijn een indicatie van de vruchtbaarheid en het vermogen van uw bodem om met name N doch ook vele andere elementen te binden en ook weer af te staan indien het gewas hier om vraagt.

 

Foto: Bentoniet groeve op het eiland Milos. (Gr.)

 

   

Als u dit klei-humuscomplex vergelijkt met een spons, dan zegt het eerste getal , de CEC cap./ kg grond in feite iets over de sponsgrootte.

Deze sponsgrootte kan uiteen lopenop zandgronden van ong. 30 tot 300 mmol/kg. grond, bij 30 is er sprake van een klein complex, bij 300 spreken we van een groot complex.

De bijbehorende bezettingsgraad zegt iets over hoe vol uw spons zit en kan tevens een aanduiding zijn voor de aanwezigheid van zuur in uw complex.

 

 

Is uw bezettingsgraad lager dan 80 %, is er sprake van een overmaat aan H+ ionen aan uw spons dus een te zure bodem, dit is een extra parameter naastde gevonden pH.waarde, dus verhoog uw pH en maak ruimte in uw spons door zuur weg te nemen.

 

Is uw bezettingsgraad 100 % dan wil dit zeggen dat uw spons vol zit en geen extra voedingsstoffen kan bufferen, u moet er rekening mee houden dat dan verstrekte meststoffen niet vastgelegd kunnen worden en wegspoelen uit uw bodem, dus vergroot uw spons zodat de opname- en afgifte-capaciteit hoger worden.

Een stabiele pH op een voldoende nivaeu bevorderd een actief bodemleven.

Bodemleven is zowel consument (denk aan hoger advies bij hoog bodemleven) als producent (omzetter) van  N.

U voedt niet het gewas maar vooral het bodemleven welk op zijn beurt weer zorgt voor afgifte aan de plant.

Ook de balans in het bodemleven is belangrijk. Bacterien hebben een C/N van ong. 5/1 (uw bodem bevat per handvol meer dan 6 miljard van deze bodembeestjes)

Deze worden weer geconsumeerd door Protozoen met een C/N verh. van ong. 30/1.

Dit betekend dat de N gebufferd in de bacterien ong. 80 % vrijkomt voor de planten, indien ze opgevreten worden door Protozoen.

Voldoende en goede balans in het bodemleven, van levensbelang voor uw gewas.

Advies dosering Humus-Aktiv klik hier Advies dosering Humus-Aktiv.

 

 

 

Betekenis van Humus Aktiv. voor de bodemvruchtbaarheid: Hoe werkt dat nu Klik Hier Hoe werkt dat nu

Klik hier voor: Lezingen Avond/middag voor uw studieclub, vereniging etc.