Optizec Zeolite

Zeoliet is een mineraal welk als toevoegmiddel is toegelaten in de EU onder NR. E568.

Dit natuurproduct kan o.a. verwerkt worden in uw krachtvoer en verbeterd de eiwit vertering.

 

Tevens wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de verlaging van uw Ureum getal en is zodoende interessant mbt. De mestwetgeving. Een positieve uitwerking op uw BEX uitdraai is het gevolg.

 

Over Zeoliet: lees verder

Door vastlegging van vluchtige eiwitten heeft Zeoliet een Ureum verlagend effect en beter rendement van het eiwit in uw vee betekend: meer koeien of..minder mest afvoeren. Tel uit uw winst.

Ook inzet van Zeoliet als diarre-stopper is zeer succesvol. Kalvermesters gebruiken Zeoliet in kleine hoeveelheden zeer succesvol als toevoeging in de kunstmelk, ook kunnen de dieren hierbij grotere hoeveelheden melk aan.

 

Voordelen:

1.      Verlaging van uw Ureum getal in de melk.

2.      Verbeterde eiwit benutting, vooral ook van het onbestendige deel.

3.      Verbeterde voederconversies bij varkens en kippen.

4.      Drogere mest vooral belangrijk bij mesthaantjes.

5.      Minder reuk / stank. Minder ammoniak verliezen

6.      Hogere eindgehaltes in de mest door minder emissie.

7.      Binding toxische stoffen op darmniveau. Oa mycotoxinen.

Klik hier voor: Lezingen Avond/middag voor uw studieclub, vereniging etc.