Mestbehandeling

Mest-Aktiv.

 

(Box)Mest Aktiv zorgt voor een directe en verbeterde vastlegging van vooral de vluchtig stoffen in uw mest.

Hiermee wordt tevens het fermentatie proces versterkt (ipv rotting).

Resutaat: minder stank en betere gehaltes bij uitrijden.

Voordelen zijn:

 

 Meer fermentatie

 Betere stalmilieu

 Meer voedingsstoffen

 Meer dunne mest

 Minder rotting

 Minder vliegen

 Minder koekvorming

 Minder mixen

 Minder NH3 vorming

 Minder pathogene bacteriën

 

 

 

 

 

 

Dosering:

 

500 gram/GVE/week.of 1 kg. / M³ mest bij het mixen

 

 

 

(Box)Mest-Aktiv

Zorgt voor een betere biotoop in uw

Mest zodat uw bacteriën al in de

winterperiode uw mest voorbehandelen

 

Uw bodem- en mest bouwvakkers werken

24 uur per dag en 365 dagen per jaar gratis voor U.

Geef ze de kans ook aan het werk te kunnen !!!

 

Klik hier voor: Lezingen Avond/middag voor uw studieclub, vereniging etc.