Home

AastAgro bv.  sinds 1909 "Agro" leverancier.

Actueel: Nieuw !! Beterland bv / Besteland Products : lees Meer

Actueel: 4 producten van AastAgro toegelaten op de nieuwe Skal/FIBL LIjst: Lees Meer

Actueel:  werkwijze aanvoer gegevens opvragen klik hier: Mijn Kringloopwijzer

lezing.jpg Lezing: Wilt u een lezing voor uw Studieclub ? Wilt u weten hoe wij denken over en invulling geven aan het begrip DUURZAME LANDBOUW binnen de huidige mestwetgeving ?  Wij verzorgen deze lezing graag voor uw studieclub / vereniging bel 06-53326399 . Minder kunstmest vraagt vooral om meer kennis !

ChloroMag-Groenzout:  zuiver Magnesium Chloride voor meer bladgroen en betere fotosynthese 

Steenmeel info: Klik op producten en kies Humus-Aktiv of box-Mest Aktiv.

boxaktiv.jpgBox-Mest Aktiv: Het boxen strooimiddel voor drogere schonere boxen en mestbehandeling. De Zeoliet / Clinoptioliet draagt bij aan een betere fermentatie van uw mest. 

SECURE FEED : Vanaf 6 juli 2015 zijn wij volwaardig deelnemer Secure Feed !

 

Service / Uitleenwagen vernieuwd: nieuwemap/Silogemak op het land.jpg

Silogemak op het land of op uw erf. 8 compartimenten 12 ton op locatie.

 

Contact: info@aastagro.nl